Start din indberetning

Nyheder


Genveje

SEGES Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Velkommen til Webdyr, - stedet hvor du gratis kan indberette de lovpligtige registreringer, så du overholder lovgivningen. Betingelsen er, at du har en aktiv/åben kvæg-, fåre- eller gedebesætning, før en adgang kan oprettes.

Kvæg

Al registrering foregår på enkeltdyrsniveau. Køb/salg, nyfødte kalve/kælvninger, slagtning, eksport, flytning til/fra dyrskuer og fællesgræs. Bestilling af nye øremærker og erstatningsmærker. Mulighed for at udskrive en dyreliste samt genveje til andre hjemmesider, hvor du evt. skal afgive oplysninger om din kvægbesætning.

Får og geder

Uanset din besætningstype og besætningsstørrelse bliver du i programmet guidet igennem registreringsmetoden, du skal anvende. Den udvidede registrering giver mulighed for at registrere de enkelte dyr og udskrive en dyreliste. For alle fåre- og gedebesætninger er der mulighed for bestilling af nye øremærker og erstatningsmærker samt genveje til andre hjemmesider, hvor du evt. skal afgive oplysninger om din fåre- og/eller gedebesætning.