Start din indberetning

Genveje

SEGES Miljø- og Fødevareministeriet
Velkommen til Webdyr - stedet hvor du gratis kan indberette de lovpligtige registreringer af kvæg, får og geder til CHR.

Kvæg

I Webdyr kan du registrere køb/salg, kælvning, slagtning, eksport, flytning til/fra dyrskuer og fællesgræs. Alarmer viser eventuelle uoverensstemmelser i registreringer. Bestilling af nye øremærker og erstatningsmærker kan også ske fra Webdyr. Desuden kan du udskrive en dyreliste samt se genveje til andre relevante hjemmesider.
I den udvidede udgave WebdyrPlus kan du yderligere indberette løbning, inseminering, vejning, farve og hornstatus samt udskrive vejelister, stamtavler, slagteresultater, besætningsoversigt, nøgletal, kødkvægskåringer, forventede kælvninger m.m.

Får og geder

Webdyr giver mulighed for at registrere flytning, både som flokflytning og på dyreniveau, hvis dyret er oprettet som enkeltdyr. Bestilling af nye øremærker og erstatningsmærker kan også ske fra Webdyr. Desuden kan du udskrive en dyreliste samt se genveje til andre relevante hjemmesider.
I WebdyrPlus har fåre- og gedebesætninger desuden mulighed for at registrere løbning, vejning, farve og klipning, samt udskrive besætningsoversigt, vejelister og stamtavler.